Sverige medlem i NATO

Den svenska flaggan hissades vid NATO-högkvarteret den 11 mars 2024 klockan 12:00 i närvaro av kronprincessan Victoria, statsminister Kristersson och ÖB. 15 minuter senare hissades NATO-flaggan vid Parkmässen på F 7 och en Herkules flankerad av två Gripen flög över.

Flottiljchefen överste Adam Nelson höll tal till sin församlade personal. Han upprepade NATO-chefen Stoltenbergs ord: "NATO är bra för Sverige och Sverige är bra för NATO". Talet var kort och kärnfullt. Chefen tryckte särskilt på att det är Sverige som går med i NATO, inte bara Försvarsmakten. Medlemskapet kommer att påverka många samhällsfunktioner. F 7 står väl förberedd. Försvarsmakten deltar redan i NATO-övningar. Just nu pågår Steadfast Defender 24, den största NATO-övningen sedan kalla kriget.