Bli medlem

Medlemskap kan enligt stadgarna erhållas av nuvarande eller tidigare anställd och värnpliktig personal eller annan person som känner samhörighet med F7. Nya medlemmar antas efter beslut i styrelsen. Skicka din ansökan till kontakt@f7kamrat.se. Uppge namn, adress och telefonnummer samt varför du vill bli medlem.

I medlemskapet ingår tidningen Såtenäsgripen.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr som betalas via Pg 275395-2.