Styrelse

Vid årsmötet 2024 valdes nedanstående styrelse:

Ordförande                   Nils Ullgren

Vice ordf.                      Olof Petersson

Sekreterare                   Jan Wikström

V sekreterare               Jörgen Wike

Kassör                            Åsa Carlsson

AG sammankallande   Rune Pettersson

Tidningsredaktör        Jan Wikström

 

Arbetsgruppen (AG)

Rune Pettersson (sammankallande)

Urban Lundberg

Herbert Hartmann

Stefan Johansson

Leif Guilotte

 

Tidningsredaktion

Jan Wikström

Emma Hurtig

Carianne Holst Abelsson

Kontakta oss