F7 Gårds & Flottiljmuseum

Muséet speglar hur en herrgård har förvandlats från ett stort gods till en modern flygflottilj. Fram till 1940 har Såtenäs varit förknippat med en väl fungerande herrgård med lantbruksskola, tegelbruk och egen hamn för utskeppning av godsets varor. Allt detta förändrades i och med att Kungliga Skaraborgs flygflottilj förlades till godset Såtenäs. Här får du följa historien från lantbruk till Gripenflygplan via olika mer eller mindre kända personers öden.

Gården innan 1940

Det finns lämningar som vittnar om att det funnits folk på Såtenäs redan under stenåldern. Sedan 1700 talet har det funnits en herrgård med ett antal torp som har bebotts. Det har även funnits prisbelönta djur, egen järnväg och mejeri.

Flottiljen

F7 Kungliga Skaraborgs flygflottilj sattes upp som en bombflottilj 1940. Under tidens gång har uppgifterna förändrats vilket gör att idag har vi både stridsflyg med JAS 39 Gripen och inte minst är vi ”hem” åt Sveriges Herculesflygplan som har sin hemmabas här. Muséet skildrar både flygvapnets historia i Sverige och på F7 i synnerhet. Det finns modeller av alla flygplanstyper som funnits på flottiljen. Utanför muséet förevisas flygplantyperna Lansen och Viggen, som tidigare gjort tjänst på F 7, samt JAS 39 Gripen, som nu ingår i flottiljens krigsförband. Många är de unga killar och senare även tjejer som ”blivit män” i och med att de gjort sin militära grundutbildning på F7. Kanske finner du dig eller någon bekant bland våra bilder?

Villastaden

Utan personal är flottiljen inget. När de anställda kom krävdes ny infrastruktur och bostäder ute på den skaraborgska slätten. Ett litet samhälle i miniatyr växte fram och muséet har en hel villa från Såtenäs villastad sparad vilket är ett levande museum från beredskapstiden inredd som det kan ha sett ut på tidigt -40 tal.

Öppettider

För närvarande är museet stängt.

Hemsida

Du kan läsa mer om museet på hemsidan www.f7museum.se

Kontakta oss