Flygvapenanknutna kamratföreningar

SMKR      http://www.smkr.org

E 1           Hemsida saknas

F 1            http://f1kamratförening.se

F 2            Kamratföreningen lades ner 2009-05-23

F 3            http://www.f3.kamratforening.se

F 4            http://www.f4kamratforening.se

F 5            http://www.f5kamratförening.se

F 6            http://www.f6kamrat.se

F 8            http://www.f8kamratforening.nu

F 9            Kamratföreningen lades ner 2011-05-06. Privat hemsida: https://www.gotaflygflottilj.se

F 10          http://www.f10kamratforening.se

F 11          Nyköpings Flyghistoriska Förening   http://www.f11museum.se

F 12          Saknas

F 13          https://f13kamratforening.wordpress.com/

F 14          Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening  http://www.fkvf.se

F 15          F 15 Flygmuseum  http://www.soderhamnflygmuseum.se

F 16          Ärna Kamrat- och Veteranförening  http://www.arnakamratveteran.se

F 17          http://www.f17kamratforening.se

F 18          http://www.f18.se

F 19          F 21 är traditionsbevarare

F 20          Ingår i Ärna Kamrat- och Veteranförening

F 21          http://www.kamratforeningenf21.se

Hkpflj        Helikopterflottiljens Kamratförening https://www.hkpfljkf.se

Andra föreningar

Swedish Air Force Historic Flight: https://www.swafhf.com