Historik

F 7 Kamratförening bildades på initiativ av dåvarande flottiljchefen överste Barkman vid ett sammanträde med Företags- och Flottiljnämnden den 16 augusti 1965. Den som var berättigad enligt stadgarna och önskade bli medlem fick en medlemsnål att bära på bröstet. De första 25 åren var verksamheten inte särskilt organiserad. Första årsmötet hölls så sent som 1989.

Medlemsskap

Medlemskap kan erhållas av nuvarande eller tidigare anställd och värnpliktig personal eller annan person som känner gemenskap med F 7. Nya medlemmar antas efter beslut av styrelsen. Årsmötet kan utse hedersmedlemmar. Tidigare chefer för F 7 är hedersmedlemmar.

Aktiviteter

Årsmöten brukar genomföras på F 7 kombinerat med studiebesök vid någon enhet, information från flottiljledningen och middag på Parkmässen.

Varje höst ordnas en bussresa till någon för medlemmarna intressant plats.

Föreningen ordnar besök på flyghistoriskt intressanta platser.

Flottiljchefen brukar bjuda in medlemmarna till flottiljens halvårsgenomgångar och årsorienteringar.

En A32 Lansen har restaurerats till flygdugligt skick och disponeras numera av Swedish Air Force Historic Flight.
Medlemmar har restaurerat Bagarstugan, Såtenäs äldsta byggnad.

Medlemstidning

Sedan år 2000 har medlemmarna fått tidningen SÅTENÄSGRIPEN med ett nummer per år.

Kontakta oss