Årsmöte med mera

Sverige medlem i NATO

F7 årsorientering

Flottiljchefens julhälsning

Överenskommelse med F 7 F 7 Kamratförening och F 7 har i dag tecknat ny överenskommelse om ömsesidigt stöd ett år framåt. Där framgår F 7 åtagande och kamratföreningens åtagande. Vid mötet deltog ställföreträdande flottiljchefen Mattias Ottis, flottiljförvaltaren Torbjörn Lingvall, kamratföreningens ordförande Nils Ullgren och dess sekreterare Jan Wikström. Vid mötet togs frågan upp om … Läs mer

Kamratföreningens resa till Värmland

F 7 halvårsgenomgång Flottiljchefen på F 7 bjöd in de kamratföreningar han samarbetar med samt Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap (GEFS) till halvårsgenomgång den 6 juli. Från F 7 Kamratförening hade 40 medlemmar anmält sig. Tillsammans med tillgänglig F 7 personal samlades vi i Hangar 94. Med på länk fanns F 7 personal i Ungern (Papa), … Läs mer

Årsmötet den 25 maj 2023 Kamratföreningens årsmöte genomfördes i Gripencenter på F 7. 38 medlemmar deltog i mötet. Den valda styrelsen framgår under rubriken ”Föreningen” på hemsidan. Medlemsavgiften för 2024 blir oförändrat 100 kr. Texten i § 3 i föreningens stadgar, som handlar om medlemsskap, kompletteras med följande text: ”Nya medlemmar antas efter beslut av … Läs mer

Förslag till stadgeändring Kamratföreningens styrelse har beslutat föreslå stadgeändring vid årsmötet den 25 maj. Det är viktigt att våra medlemmar lever upp till Försvarsmaktens värdegrund och följer givna bestämmelser. § 3 i stadgarna, som handlar om medlemsskap, föreslår styrelsen kompletteras med att intagning och uteslutning av medlemmar beslutas av styrelsen. Nedan återges stadgarna för F … Läs mer

F 7 Gårds- och Flottiljmuseum Vår ordförande har haft ett möte med F 7 flottiljchef angående framtiden för F 7 Gårds- och Flottiljmuseum och fick följande information: På grund av F7 expansion är lokalbristen skriande. Det gör att flottiljen måste använda nuvarande museilokal för främst värnpliktsutbildning. CF 7 anser att museiverksamhet är viktig och att … Läs mer