Förslag till stadgeändring Kamratföreningens styrelse har beslutat föreslå stadgeändring vid årsmötet den 25 maj. Det är viktigt att våra medlemmar lever upp till Försvarsmaktens värdegrund och följer givna bestämmelser. § 3 i stadgarna, som handlar om medlemsskap, föreslår styrelsen kompletteras med att intagning och uteslutning av medlemmar beslutas av styrelsen. Nedan återges stadgarna för F … Läs mer

F 7 Gårds- och Flottiljmuseum Vår ordförande har haft ett möte med F 7 flottiljchef angående framtiden för F 7 Gårds- och Flottiljmuseum och fick följande information: På grund av F7 expansion är lokalbristen skriande. Det gör att flottiljen måste använda nuvarande museilokal för främst värnpliktsutbildning. CF 7 anser att museiverksamhet är viktig och att … Läs mer

F 7 Gårds- och Flottiljmuseum Flottiljchefen hade bjudit in medlemmar i supporterföreningarna att tillsammans med garnisonens personal deltaga i Årsorienteringen den 15 december. Inbjudna supporterföreningar var F 7 Kamratförening, F 6 Kamratförening, E 1 Kamratförening, Stiftelsen Krigsflygfält 16 samt Grästorp och Essunga Flyghistoriska Sällskap (GEFS). Det var 115 medlemmar anmälda. Flottiljchefen överste Adam Nelson inledde … Läs mer

Regionmöte Väst Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har över 120 försvarsanknutna kamratföreningar som medlemmar. Dessa kamratföreningar företräds av SMKR gentemot Försvarsmakten. Samtliga förbandschefer har fått uppdrag av ÖB att stödja kamratföreningar anslutna till SMKR. Vår förening stöds av F 7. SMKR är indelat i ett antal regioner. F 7 Kamratförening tillhör Region Väst tillsammans med … Läs mer

Halvårsgenomgång

Årsmötet och C F 7 orientering

Såtenäsgripen och årsmöte

Museet stängt

Julhälsning

Glimtar från F 7 olika förmågor och verksamheter.