F7 årsorientering

Chefen F 7 bjöd in kamratföreningar till årsorienteringen för garnisonens personal. F 7 Kamratförening hade anmält 77 medlemmar. Tillsammans var vi över 700 personer som samlats i Hangar 94 den 14 december. Med på länk var F 7-anställda i Malmslätt, Arlanda, Karlsborg, Ungern, Thailand och Brasilien.

Flygvapenchefen framförde sin hälsning och ÖB sina budskap till personalen via TV. Flottiljchefen berättade vad som är på gång. 2024 skall F 7 utbilda nästan dubbelt så många värnpliktiga som i år. En ny krigsorganisation kommer att gälla från årsskiftet och om ett år skall en ny grundorganisation fastställas med ett utökat antal tjänster på flottiljen. Inom kort blir antalet anställda över 1000.

F 7 kommer att tilldelas mycket ny materiel de närmaste åren. Detta påverkar infrastrukturen på flottiljområdet. 2025 kommer JAS 39E och 2027 S 106, Global Eye. Fyra nya transportflygplan skall ersätta TP 84 Herkules. Det är dock fortfarande oklart när och med vad. Statsflyget på Arlanda behöver nytt flygplan.

USA och Sverige tecknade nyligen avtal om att amerikansk personal och materiel kan placeras på 17 platser i Sverige. Såtenäs garnison är en av dessa. NATO-anslutning innebär ett ökat internationellt samarbete. Luftförsvaret kommer att integreras med andra nationers med gemensamt ”Command and Control” (C2). Flottiljchefen är inte orolig för detta. F 7 har redan i dag internationellt samarbete i övningar och andra verksamheter.

Från Logistikenheten fick vi veta att det pågår PFAS-rening både på före detta F 6 och på F 7. Flottiljerna har använt brandskum med PFAS vid brandövningar. Två av kasernerna för värnpliktiga har renoverats och en tredje skall åtgärdas nästa år. F 7 Gårds- och Flottiljmuseum har utrymts och lokalen kommer att bli samlingssal. Museet kommer att återuppstå på annan plats som ännu inte är bestämd. Simulatordelen av Gripencentrum håller på att anpassas till utbildning av JAS 39E-piloter. Två nya simulatorer skall installeras. Till skillnad från många andra förband har F 7 goda förutsättningar att expandera. Det finns gott om utrymme norrut.

Provflygaren Rickard Örnhagen från SAAB med förflutet som pilot på F 7 höll ett inspirerande föredrag om den nya Gripen E och radarspaningsplanet Global Eye som skall tillföras F 7. Med möjlighet till snabba modifieringar av de taktiska systemen i JAS 39E kommer flygplanet att ha en operativ relevans åtminstone till år 2060. Med Global Eye, som skall få beteckningen S 106 i flygvapnet, täcker radarn luftrummet över halva Sverige.

Avslutningsvis sammanfattade flottiljchefen året som gått med att redovisa några större aktiviteter som genomförts. Ett exempel var evakueringen av personal från det krigshärjade Sydsudan. Han blickade även framåt med att peka på vilka fokusområden F 7 kommer att ha 2024.

Ordföranden i E 1 Kamratförening Christer Salsing steg upp på scenen och tackade flottiljchefen för att han bjudit in sina supporterföreningar till årsorienteringen.