Flottiljchefens julhälsning

Kära medarbetare på F 7 och Såtenäs garnison och medlemmar i våra kamratföreningar,

Det börjar närma sig jul med efterlängtad och välförtjänt vila efter ett intensivt 2023. Omvärlden är fortsatt orolig, det ställer och har ställt stora krav på oss under det gångna året. Vi har levererat insatser och operativ effekt till stöd för Sveriges utrikespolitik på ett mycket bra sätt både i luften och på marken under hela året och jag vet att många av er slitit hårt för att vi skall leverera så bra som vi gjort och gör. Tack för allt det vi tillsammans åstadkommit under året.

H22R
I detta chefen F 7 brev vill jag huvudsakligen beröra ÖBs underlag inför försvarsbeslutet 2024 – det så kallade H22R-underlaget som Försvarsmakten ställde till regeringen den 6 november.

H22R är ett råd till politiken som ska ligga till grund för ett försvarsbeslut. Det är alltså ingen plan eller ett fastställt underlag för FM utveckling. Innan det blir det så ska det behandlas politiskt och omsättas i en proposition om försvarsbeslut som sedan kan fattas beslut om i Riksdagen. Därefter ska detta omsättas i ett regleringsbrev till Försvarsmakten. Kort sagt, mycket kan hända på vägen och jag skulle bli förvånad om försvarsbeslutet ser ut precis som ÖB råd i H22R-underlaget.
H22R är en revidering av det underlag som på samma sätt lämnades från FM under hösten -22, H22-underlaget. Sedan dess har FM främst fört till två perspektiv – den kommande NATO-anslutningen och stödet till och erfarenheterna från Ukraina. Dessa två perspektiv påverkar FM mycket både i nuläget och framtiden. Därför finns skillnader mot H22 underlaget och också mot nuvarande ambition i gällande försvarsbeslut från 2020. Anslutning till NATO kräver stora och dyra satsningar på interoperabla ledningssystem och sensorkedjor. Stödet till Ukraina har påverkat vår materieltillgänglighet på ett omfattande sätt, främst påverkar detta Arméns brigader, men såklart även FM generellt då vi från Sverige skänkt väldigt mycket militär materiel som t ex personlig utrustning till Ukrainas försvarsmakt och vi har lärt oss en del från Ukraina som föranleder viss omprövning av våra vägval.

Vad föreslås i H22R och vad innebär det för oss på F 7?
Vi ska under den kommande försvarsbeslutsperioden införa JAS39E. Vi ska omsätta taktiskt transportflyg där fyra nya flygplan ska anskaffas initialt, vi ska omsätta statsflygets flygplan, Vi ska införa S106 (men den framtida baseringen är oklar just nu), signalspaningsflyg och regionalt transportflyg vidmakthålls. Vi ska utveckla militärbas/militärbasbataljon och vi ska utveckla en flygbasbataljon (inte två som tidigare inriktning var). Anledningen till förändringen från en istället för två flygbasbataljoner är att vi ska fokusera mer på att skapa en militärbasbataljon för att stärka vår logistik och då måste göra detta i balans personellt och materiellt.
Totalt går FV på detta sätt mot fem istället för tio flygbasbataljoner, men avsikten är att vi med förändrat taktiskt uppträdande och uppsättandet av också militärbasbataljoner ändå ska ha taktisk rörlighet och förmåga till spridning regionalt. På detta sätt tycker jag också att vi får en mer realistisk tillväxt i vår basförmåga då möjligheterna till personaltillväxt är begränsade. Counter-UAV är en förmåga som tillförs basförbanden ganska snart. Vi ska vidare fortsätta att utveckla vår värnpliktsutbildning både avseende utbildning i ökat antal funktioner och ökat antal värnpliktiga.

Vad påverkar FV i stort och därmed också oss?
Luftförsvarsförmågan integrerat med NATO ska stärkas och FV ska omsätta ledningssystem och radarkedja till NATO-interoperabla system. Vi ska anskaffa långräckviddig markmålsförmåga till Gripen och utveckla förmågan att verka i och mot motståndarens luftvärn. Förmåga i FV till värdlandsstöd (VLS) dvs att stödja andra länders flyg som baserar hos oss kommer att stärkas ytterligare och vi ska även utveckla förmågan att klargöra andra NATO-nationers flygplan. FV ska öka förmågan att producera och distribuera rymdlägesbild och sända upp egna satelliter i omloppsbana. Vi ska också stärka vår förmåga inom domänen CYBER. En annan förändring som vi redan påbörjat är att en stor del av flygutbildningen flyttar utomlands och genomförs av flygvapnen hos de andra nationerna i alliansen.

ÖB har nu lämnat sitt råd till politiken och vi skall tillsvidare fortsätta med de planer och uppgifter som vi redan är på väg att lösa. Förändringarna för oss på F 7 är inte stora, minskningen i ambition avseende antal basbataljoner är dock en förändring. Totalt sett tycker jag dock denna förändring och övriga uppgifter är i linje med vart vi är på väg och är mer balanserat än tidigare inriktning vilket är viktigt med tanke på alla uppgifter vi har på förbandet. Jag trycker återigen på att H22R är ett råd och ingen beslutande plan.

Även om många av oss kommer att vara i tjänst under helgerna så hoppas jag att ni alla får en härlig julhelg och vill också redan nu hälsa er ett gott nytt år där vi skall fortsätta att leverera våra efterfrågade förmågor och utveckla F 7 och garnisonen tillsammans. Innan vi tar julledigt har vi dock framför oss bland annat julgransflygning och luciafirande. Vi har också vår traditionsenliga helårsgenomgång och Lillejul där jag hoppas få se många av er.

Bästa julhälsningar,
Adam