Överenskommelse med F 7

F 7 Kamratförening och F 7 har i dag tecknat ny överenskommelse om ömsesidigt stöd ett år framåt. Där framgår F 7 åtagande och kamratföreningens åtagande. Vid mötet deltog ställföreträdande flottiljchefen Mattias Ottis, flottiljförvaltaren Torbjörn Lingvall, kamratföreningens ordförande Nils Ullgren och dess sekreterare Jan Wikström.

Vid mötet togs frågan upp om framtiden för F 7 Gårds- och flottiljmuseum. Museets föremål är nu förrådsställda. Det finns bland annat 197000 fotografier som skall digitaliseras med stöd från Flygvapenmuseum. Flottiljchefen vidhåller att museet skall återupprättas men på ny plats utanför flottiljområdet. För närvarande undersöks om del av Rättaregården i Tun samhälle kan användas.