Årsmötet och C F 7 orientering

JAS 39E. Foto: SAAB
GlobalEye. Foto: SAAB

Årsmötet
57 medlemmar ur F 7 Kamratförening deltog vid årsmötet i Gripencentrum på F 7 den 5 maj. Styrelsen fick ansvarsfrihet och blev omvald.

Kamratföreningen planerar en bussresa till flygdagen på F 16 i Uppsala den 27 augusti. Dagen innan sker färden till Uppsala med stopp i Arboga för att få en guidad tur i Robotmuseet. Övernattning på hotell i Uppsala. Inbjudan skickas till alla medlemmar.

Byggnaden med F 7 Gårds- och Flottiljmuseum skall restaureras. Museets föremål har magasinerats. Restaureringen har ännu inte kommit i gång. F 7 har behov av en samlingssal och överväger alternativ placering av museet. Läget är för närvarande oklart och sannolikt blir det därför inget museum att visa i sommar.

Flottiljchefens orientering
Överste Malin Persson informerade deltagarna om aktuellt på F 7 och i flygvapnet.

Personal
Försvarsmakten är i stort behov av att rekrytera personal. F 7 växer och antalet anställda passerar 1000 i år. Förutom på Såtenäs, Arlanda och Malmen har flottiljen personal i Ungern och Thailand. Inom kort kommer två flygtekniker och en pilot flytta till Brasilien för att stötta det brasilianska flygvapnet vid introduktionen av deras Gripen E.

Värnpliktsutbildning
Antalet värnpliktiga som utbildas på F 7 ökar för varje år. Målet är att så småningom kunna utbilda ca 200 per år. För närvarande är 40 % tjejer. Glädjande nog söker 65 % av de värnpliktiga anställning i Försvarsmakten efter utbildningen. Försvarsmakten har gjort en enkätundersökning och funnit att F 7 har det bästa ledarskapet för värnpliktiga i Försvarsmakten. Det bidrar till att många vill stanna kvar som anställda.

Nya flygplan
F 7 blir första flottilj som utrustas med JAS 39E. Målsättningen är att ha en division med JAS 39E, en med JAS 39C/D och en utbildningsdivision

Flottiljen har haft TP 84 Herkules sedan 1964. Flygplanparken börjar bli ålderstigen. Man har letat efter lämplig ersättare och kommit fram till att det är Herkules. Det blir den modernaste versionen C-130J som anskaffas. Redan nästa år levereras de första lätt begagnade flygplanen från italienska flygvapnet.

Nu är det klart att F 7 tillförs ett antal avancerade spaningsflygplan GlobalEye med basering på Malmen. Flygplanstypen kommer att få beteckningen S 106. Leverans planeras till 2026.