Glimtar från F 7 olika förmågor och verksamheter.

Kamratföreningens medlemmar var inbjudna till F 7 årsorientering den 9 december. Pandemin medförde att flottiljchefen kraftigt reducerade antalet deltagare och prioriterade flottiljens anställda. Det medförde att de 75 medlemmar i F 7 Kamratförening som anmält sig inte fick komma. Vid årsorienteringen visades en kort film med glimtar från F 7 olika förmågor och verksamheter. Filmen är uppladdad som dold på Youtube, vilket innebär att man måste ha länken nedan för att titta på den. Vänligen sprid inte länken vidare.

https://youtu.be/Bk9J-FwlWt4