Julhälsning

Pandemin har medfört att flera planerade aktiviteter på F 7 ställts in. Kamratföreningens medlemmar är säkert ledsna över att det inte blev någon flygdag i somras och vi blev inte inbjudna till någon årsorientering. Trots pandemin har F 7 genomfört grundutbildning av värnpliktiga, skarpa internationella uppdrag och flygövningar i stor omfattning.

Flottiljchefen Malin Persson har skickat en julhälsning till F 7 Kamratförening, där hon i en video orienterar om aktiviteter på F 7 under det gångna året. Hon tackar för vårt engagemang under året som gått och hoppas på bättre förutsättningar under 2021. Du kan se videon på kamratföreningens Facebook-sida.

Avslutningsvis önskar flottiljchefen och kamratföreningens styrelse alla medlemmar

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.