Årsmöte m.m.

På grund av försvarsmaktsövningen AURORA blir kamratföreningens årsmöte tidigare än vanligt. Vi kommer att hålla årsmötet på F 7 den 28 april. Medlemmarna får kallelse med brev tillsammans med vår tidning SÅTENÄSGRIPEN och inbetalningskort för årsavgiften.

Den 29 augusti anordnar F 7 Försvarsmaktens flygdag 2020. Kamratföreningen kommer att medverka och uppmärksamma att F 7 funnits i 80 år.

Flottiljchefen har beslutat att ställa in halvårsorientering i år för att koncentrera resurserna till flygdagen.