Referat från F 7 Årsorientering 2019

Inledning
75 medlemmar i F 7 Kamratförening deltog i F 7 Årsorientering den 12 december. Vår förening var inte den enda som fått inbjudan från chefen för Skaraborgs flygflottilj. E 1 Kamratförening, F 6 Kamratförening och GEFS (Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap) var representerade. Tillsammans med personal vid Såtenäs Garnison var mer än 800 personer samlade i Hangar 94 från klockan 0930 till 1500.

Föredrag
Petra Malm med kodnamn PAM berättade om sin tid som värnpliktig vid F 21 och sitt avancemang till elitsoldat vid K 3 och specialförbandet SOG (Special Operation Group) i Karlsborg. Hon åkte på internationella högriskuppdrag utomlands och har varit åtta gånger i Afganistan. Förutom om tiden som elitsoldat berättade hon om svårigheterna att vara kvinnlig pionjär i en manlig värld. Numera är hon egen företagare och ägnar sig åt att vara föreläsare, elittränare och hälsoinstruktör.

Flottiljens julkort
Med flottiljchefens och enhetschefernas julkort fick vi en sammanfattning av intressanta händelser under det gångna året:
• Flygvapenövning 19 med basering i Rovaniemi med Gripen i iskall kyla.
• WD11. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) genomför regelbundet inspektioner av och spaningsflygningar över medlemsländerna. F 7 har på 732. Specialflygdivisionen fotospaningsplan för ”Open Sky”.
• F 7 fick ny flottiljchef när överste Lars Helmrich lämnade över rodret till överste Malin Persson.
• Nytt tjänstegradsystem med officerare och specialistofficerare har införts. Gamla gradbenämningar som sergeant, fanjunkare och förvaltare används nu för specialistofficerare.
• Att F 6 sattes upp för 80 år sedan uppmärksammades i somras.
• Nyutnämnde flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström besökte F 7.
• F 7 bemannar Heavy Airlift Wing (HAW) i Papa, Ungern, med ca 25 officerare och civila. Ny ställföreträdande förbandschef för HAW är överste Peder Söderström.
• F 7 supportgrupp i Thailand visade på bild hur de tränar thaiboxning.
• Transportflygenheten har genomfört fällning av fallskärmsjägare från 8000 m höjd.
• Överstelöjtnant Anna Dellham redovisade Statsflygenhetens flygningar med kungahus och ministrar kors och tvärs över världen. På grund av flygplanfel i Dubai tvingades man ställa in ett planerat uppdrag.
• 733. Signalspaningsdivisionen patrullerar normalt våra kuster, men hade i somras en intressant basering på Kreta.
• Flygenheten deltog med JAS39 i övningen ACE i tre veckor med basering på Kallax (F 21). I övningen deltog över 100 flygplan.
• Mörkerkampanj har genomförts där Gripen-piloterna fått öva med Night Vision Goggles (NVG) för att se bättre i mörker.
• Flygunderhållsenheten har fått ta emot flygverkstaden på Såtenäs, som en tid har tillhört FMV och FMLOG.
• Basenheten har haft slutövning med grundutbildade värnpliktiga efter ett antal års uppehåll.
• Logistikenheten har lyckats se till att två kortbanor med jaktfickor på riksväg 44 återupprättats.
• Flottiljens nye stabschef överstelöjtnant Niclas Berger berättade att F 7 haft 2200 besökare under det gångna året.
• Biskopen i Skara stift, Åke Bonnier, var en av besökarna.
• För att öka samverkan inom totalförsvaret har F 7 haft gemensam övning med räddningstjänsten.

Planering för 2020
F 7 nye ställföreträdande flottiljchef, överste Anders von Sydow, har fått planeringsansvaret för F 7 två största händelser 2020:
• AURORA 20 där hela Försvarsmakten och andra länders insatsstyrkor samövar i försvar av Sverige. På F 7 kommer F-18 och ubåtsjaktflygplanet P-8 Poseidon baseras.
• Försvarsmaktens flygdag 29 augusti på F 7 med anledning av att flottiljen funnits i 80 år. Man planerar för upp till 50 000 besökare.

Utmärkelser
• Patrik Alenklint tilldelades F 7 förtjänstmedalj i silver för sitt enträgna arbete med att återskapa kortbanor, jaktfickor och uppställningsplatser för flygplan runt Såtenäs.
• Sju stycken F 7-anställda fick utmärkelsen NOR ”För nit och redlighet i rikets tjänst” efter 30 års anställning i statlig tjänst.
• Tjänstgöringsmedalj för rikets försvar delades ut i valörerna guld (1) och brons (2).
• Flottiljchefens COIN tilldelades transportflygbesättningen som deltog i den internationella övningen Green Flag. Den valdes till bästa besättning i övningen.
• Flottiljchefens COIN tilldelades också Chefen för Flygunderhållsenheten för ”Best Static Display” och uppvisningspiloten Peter Fällén för ”Best over all flying display” vid RIAT 19 (The Royal International Air Tattoo 2019). Det är världens största flygutställning som varje år arrangeras på Farnborough i England med 245 deltagande flygplan från 25 nationer i år.
• Pris för bästa idrottsprestation inom garnisonen tilldelades Hanna Håkansson för sina internationella framgångar i värjfäktning.
• Segrarna i flottiljmästerskapen i löpning 10 km, innebandy och orientering fick sina utmärkelser.

Avslutning
Flottiljen avser ha en ceremoni den 1 juli då F 7 funnits i 80 år.
De stora uppgifter flottiljen har framför sig 2020 medför att halvårsgenomgång och friskvårdsdag inte kommer att genomföras.
Flottiljchefen avslutade med att framföra några allvarsamma ord till sin personal och påminna om den viktiga uppgift de har.
Slutligen önskade hon alla GOD JUL med en bild av entrén till kanslihuset. Framför låg en stor hög med bildäck. Texten under bilden löd ”Julen står för dörren”.

Luciatåg
Elever ur klass 5/6 i Tuns skola tågade in med lucia i spetsen. På podiet sjöng de vackert ett antal välkända luciasånger.