Medlemsinformation

Kamratföreningens årsmöte
Pågående Corona-pandemi medför ändring av våra planer för årsmötet. Enligt stadgarna skall det genomföras under våren. Eftersom ingen vet hur länge pandemin varar, har styrelsen fattat beslut att senarelägga årsmötet. När datum bestämts kommer medlemmarna att få kallelse till årsmötet.

Nuvarande styrelse sitter kvar tills årsmötet genomförs.

F 7 Gårds- och Flottiljmuseum
Likt förra sommaren önskar F 7 få hjälp av kamratföreningens medlemmar att hålla museet öppet även på lördagar och söndagar. Styrelsen vädjar till medlemmarna att ställa upp en eller flera dagar under tiden 23 maj till 16 augusti under förutsättning att pandemin inte sätter hinder ivägen. Skriv en rad på föreningens e-postadress: kontakt@f7kamrat.se. Sekreteraren kontaktar dig sedan för att bestämma lämpliga datum. Är du osäker på hur det går till på museet kommer museiföreståndare Ove Larsson genomföra utbildning preliminärt 2 och 3 maj kl 12-13.

Flottiljens planering
Försvarsmaktens flygdag 2020 är planerad till den 29 augusti på F 7. Förberedelserna medför att halvårsgenomgång och anhörigdag inte genomförs i år. Om pandemin blir långvarig kan även flygdagen ställas in.

Kamratföreningens höstresa
Osäkerheten om pandemins varaktighet för med sig att planeringen för en höstresa med kamratföreningens medlemmar skjuts på framtiden.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2020 är 100 kr. Vänligen sätt in detta belopp på kamratföreningens plusgiro 275395-2. Glöm inte skriva ditt namn, adress och telefonnummer.