Regionmöte Väst Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har över 120 försvarsanknutna kamratföreningar som medlemmar. Dessa kamratföreningar företräds av SMKR gentemot Försvarsmakten. Samtliga förbandschefer har fått uppdrag av ÖB att stödja kamratföreningar anslutna till SMKR. Vår förening stöds av F 7. SMKR är indelat i ett antal regioner. F 7 Kamratförening tillhör Region Väst tillsammans med … Läs mer

Halvårsgenomgång

Årsmötet och C F 7 orientering

Såtenäsgripen och årsmöte

Museet stängt

Julhälsning

Glimtar från F 7 olika förmågor och verksamheter.

F 7 årsorientering den 9 december.

Kamratföreningens årsmöte den 30 november.

F 7 årsorientering den 9 december.