Regionmöte Väst

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har över 120 försvarsanknutna kamratföreningar som medlemmar. Dessa kamratföreningar företräds av SMKR gentemot Försvarsmakten. Samtliga förbandschefer har fått uppdrag av ÖB att stödja kamratföreningar anslutna till SMKR. Vår förening stöds av F 7.

SMKR är indelat i ett antal regioner. F 7 Kamratförening tillhör Region Väst tillsammans med 27 andra kamratföreningar.

27-28 september samlades representanter för kamratföreningarna i Region Väst på F 7. Vår förening representerades av vice ordföranden och sekreteraren. Med på mötet var även ordföranden för SMKR Anders Emanuelson och kanslichefen Gunnar Persson. Mötesdeltagarna fick information, utbytte erfarenheter och diskuterade framtiden.