Ny överenskommelse med F 7

För fjärde året i rad har F 7 Kamratförening tecknat överenskommelse med F 7 om ömsesidigt stöd. Kamratföreningen får möjlighet att anordna möten på F 7 och bli inbjudna till information om flottiljens verksamhet. Vi får även visst ekonomiskt stöd.

Likt tidigare år har kamratföreningen lovat hjälpa till med öppethållning av F 7 Gårds- och Flottiljmuseum under sommarmånaderna. Under förutsättning att pandemin inte sätter hinder ivägen skall kamratföreningen svara för öppethållningen av museet tre dagar i veckan mellan klockan 13 och 16. Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna är lika positiva till att ställa upp som tidigare år.

Nytt för i år är att F 7 vill ha hjälp med att inventera fornminnen inom flottiljens område. Det gäller främst de torp som fanns för den personal som jobbade på godset Såtenäs. Vi skall dokumentera skick och fastställa position med GPS.