Kamratföreningens stöd till F 7

Under sommaren har medlemmar ur F 7 Kamratförening hjälpt Skaraborgs flygflottilj med att hålla F 7 Gårds- och Flottiljmuseum öppet vid 19 tillfällen. Flest gånger har det gällt lördagar och söndagar. Vid varje tillfälle har två "ungdomar" svarat för öppethållningen. Med anledning av Corona-pandemin har medlemmar som är 70 år eller äldre inte fått hjälpa till.

F 7 har framfört sitt tack och är mycket nöjda med stödet från kamratföreningen. Trots att det på muséets hemsida framgick att det var stängt större delen av sommaren har det i medeltal varit 23 besökare per dag med öppethållning. F 7 beklagar att det p.g.a. tekniska problem inte gick att uppdatera muséets hemsida under lång tid.

Nu är öppethållning på helgerna slut för i år. F 7 meddelar att det i fortsättningen är öppet varje torsdag klockan 15-19.