Anhörigas dag

Chefen för Skaraborgs flygflottilj har bjudit in kamratföreningens medlemmar till Anhörigas dag den 29 juni. 58 medlemmar har tackat ja och är välkomna till Såtenäs den 29/6. Programmet för dagen är i stort:

09:00-10:00. Hangar 94. Observera att ingen parkering får ske vid eller i anslutning till Hangar 94.
- C F 7 hälsar välkommen och håller en Commanders briefing
- Enklare förtäring

10:00-15:00
- FuE visar JAS 39 m.m. i Hangar 85.
- FlygE visar MSS i Gripencentrum.
- Strilkomp Väst visar Demo Luft-anläggning i H85.
- BasE visar materiel och verksamhet vid Kasern 24.
- TPFE visar Tp84 m.m. i Hangar 86.

F 7 Gårds- och Flottiljmuseum är öppet klockan 10:00-16:00.

Såtenäs mässförening säljer profilprodukter vid muséet 10:00-15:00.
Öppettiderna kan komma att justeras.

Flyguppvisning genomförs två gånger under dagen.

Prel 11:00 Flyguppvisning JAS 39
Prel 13:00 Flyguppvisning JAS 39