Inbjudningar

Chefen för Skaraborgs flygflottilj (C F 7) har vänligheten bjuda in medlemmarna i F 7 Kamratförening till halvårsgenomgång den 19 juni. Syftet med genomgången är att orientera personalen om pågående och kommande verksamheter vid flottiljen.

Lördagen den 29 juni anordnas anhörigas dag på F 7. Syftet är att ge anhöriga till garnisonens personal en större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamheter. Alla enheter visar delar ur det arbete de dagligen utför på F 7. En uppvisning med JAS 39 Gripen planeras. Medlemmar i F 7 Kamratförening är välkomna.

Personlig inbjudan till medlemmar i F 7 Kamratförening med instruktion för anmälan kommer att skickas med brev.