F 7 årsorientering den 9 december.

83 medlemmar i F 7 Kamratförening har anmält sig till Årsorienteringen. Det är rekord! Tillsammans med F 7 personal överstiger antalet deltagare 100 personer.

Med anledning av regeringens beslut om restriktioner att gälla från den 1 december krävs att deltagarna är fullt vaccinerade mot covid-19 (2 doser)!

De medlemmar som inte uppfyller kravet får tyvärr inte deltaga.