Veterandagen

Varje år högtidlighålls Veterandagen den 29 maj. I Stockholm genomförs en ceremoni kl 14.30 för att hedra de som ställde och ställer upp för freden i världen. Ceremonin går att följa på Försvarsmaktens hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/.

Veterandagen är allmän flaggdag.