Medlemsregister

Medlemsregistret kommer inledningsvis inte att redovisas via denna hemsida. Önskar Du ett register sänder Du ett mail eller ett vanligt brev till föreningen så översänder vi ett ex av registret i form av vanligt papper eller som en Exel-fil.