Kamratföreningens höstresa 14–15 september 2018 Med buss gjorde vi en tvådagars utflykt till Saab i Linköping och Sveriges flygspaningsmuseum i Nyköping.

Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2018-05-03 § 1.           Årsmötets öppnande Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 56 mötesdeltagarna varav två hedersmedlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. § 2.           Val av mötesordförande Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet. § 3.           Val av mötessekreterare Föreslogs och valdes Jan Wikström att … Läs mer

Överenskommelse med F 7 F 7 och F 7 Kamratförening tecknade en ettårig ömsesidig överenskommelse 2018-03-28. Här följer utdrag ur det femsidiga dokumentet. Överenskommelse mellan F 7 och F 7 Kamratförening för 2018 1.      Allmänt Försvarsmakten har – generellt sett – nytta av kamratföreningar och deras verksamhet. För en jämförelsevis låg kostnad får myndigheten ofta … Läs mer

Kamratföreningen mötte flygvapenchefen Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson besökte F 7 den 30 juni. Förutom att få information från flottiljledningen ville han träffa representanter från F 7 Kamratförening. Mötet var i flottiljchefens ordersal. Vår ordförande Nils Ullgren berättade om föreningen, vilka aktiviteter vi genomför och det fina samarbete vi har med F 7. Med anledning av … Läs mer