Referat från halvårsgenomgång på F 7

Foto: Anders Nylén

Flygvapnets sista flyguppvisning med SK 60

Personal vid Såtenäs garnison och inbjudna gäster från E 1, F 6 och F 7 kamratföreningar samt Grästorps Essunga Flyghistoriska Sällskap samlades i dag utanför F 7 Hangar 94 för att njuta av flygvapnets sista flyguppvisning med SK 60. Flygplanstypen avvecklas den 1 juli efter 57 års tjänst. Skön musik ackompanjerade den vackra flyguppvisningen utförd av Nils Schylström i ett soligt och varmt väder. Publiken kunde förstå varför han tilldelades ”King Hussein Memorial Sword” för ”Best Overall Flying Display” vid RIAT i Fairford förra sommaren.

 

Föreläsning av rymdchefen

Försvarsmaktens rymdchef överste Ella Carlsson höll en timslång föreläsning om hur flygvapnet håller på att bygga upp resurser för att hålla koll på satelliter som kan utgöra ett hot mot Sverige. Hon kunde berätta att rymdbasen ESRANGE utanför Kiruna skall byggas ut för att kunna skjuta upp satelliter. Inom Försvarsmakten håller man på att bygga upp en rymdorganisation med olika kompetenser under ledning av Ella Carlsson. Tills vidare lyder organisationen under flygvapenchefen med säte i Uppsala.

Foto: Anders Nylén

Information av C F 7

Flottiljchefen överste Adam Nelson informerade vad som är på gång på F 7. Nyligen avslutade 102 värnpliktiga sin grundutbildning. I höst rycker det in 187 nya värnpliktiga. För att möta det ökade utbildningsbehovet kommer Basenheten att omorganiseras redan i sommar. Övriga flottiljen kommer att gå in i en ny organisation vid årsskiftet.

 

F 7 jobbar mycket med stödet till Ukraina. I stödpaket 16 ingår F 7 två Stridsledning- och luftbevakningsflygplan ASC 890. Det är flygvapnets hela resurs. Leverans av ersättaren S 106 Globaleye tidigareläggs. S 106 kommer att baseras på F 16 i Uppsala med framskjuten placering på Arlanda. När det gäller ersättare till flottiljens ålderstigna Herkules har det ännu inte fattats något beslut.

 

Det har varit examen för bland annat flygvapnets nya piloter. Gripenpiloterna utbildas i Italien, transportpiloterna i USA och helikopterpiloterna i Tyskland.

 

Medaljutdelning

I inbördeskriget i Sydsudan hamnade ett antal svenskar i skottlinjen i Khartoum. F 7 fick uppdraget att hämta hem dem. Detta genomfördes med stora risker för Herkules-besättningarna. Den besättning som genomförde första hämtningen tilldelades Skaraborgs flygflottiljs förtjänstmedalj i guld. Övriga deltagare i operationen tilldelades förtjänstmedaljen i silver.

 

C F 7 avslutning

F 7 är under expansion. Antalet värnpliktiga ökar för varje år. Flottiljens anställda har under året passerat 1000. Adam avslutade med att önska alla gäster och personalen vid Såtenäs garnison en trevlig sommar.