Kamratföreningens resa till Värmland

24 förväntansfulla medlemmar reste med buss till "Flygkultur 2023" på Fält 16, Brattforsheden. Fältet är kulturminnesmärke över de krigsflygfält som fanns i Sverige under andra världskriget. Stiftelsen Krigsflygfält 16 har i 20 år bevarat kulturminnesmärket och firade detta med öppet hus den 26 augusti. Trots dåligt väder kom mycket folk som fick uppleva hur det var under kriget och fick se flygplan både på marken och i luften. Bilden visar flyguppvisningen med SK 60.

Efter övernattning i Karlstad fick medlemmarna stifta bekantskap med den lokal där förhandlingar genomfördes år 1905. De resulterade i att Sverige och Norge utan stridigheter gick skilda vägar.

Nästa besöksmål var Brigadmuseum i Karlstad. Det är ett militärt upplevelsemuseum. Basutställningen handlar om kalla kriget 1945-1991.

Resans deltagare var mycket nöjda. Sex av dem har skrivit till styrelsen för att visa sin uppskattning. En utförligare beskrivning av resmålen kommer i nästa nummer av Såtenäsgripen.