F 7 halvårsgenomgång

Flottiljchefen på F 7 bjöd in de kamratföreningar han samarbetar med samt Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap (GEFS) till halvårsgenomgång den 6 juli. Från F 7 Kamratförening hade 40 medlemmar anmält sig. Tillsammans med tillgänglig F 7 personal samlades vi i Hangar 94. Med på länk fanns F 7 personal i Ungern (Papa), Thailand (Suratthani) och Brasilien (Anàpolis).

C F 7
Överste Adam Nelson inledde med att berätta om en minnesstund flygvapenchefen samlat till i Flygvapnets Minneshall i ämbetsbyggnaden Tre Vapen i Stockholm den 1 juli. Där hedras de 957 som omkommit under utförande av flygtjänst i Försvarsmakten. Lyckligtvis har flygsäkerheten förbättrats med tiden. Senaste dödsolyckan var 2007.

F 7 håller på att organisera en mycket förstorad krigsorganisation som skall fastställas nästa år. Fast anställd personal skall utökas och fler värnpliktiga skall utbildas. År 2025 tillförs flottiljen den nya JAS 39E. Ännu är det inte bestämt med vad eller när C-130 Herkules skall ersättas.

Logistik
Håkan Johansson är chef för Logistikenheten på F 7. Han informerade om förändringar i infrastrukturen. På Såtenäs kommer ny säkerhetsmaterielverkstad byggas, hamnen renoveras, ny infart till flottiljen byggas med ny vakt och ny gods- och besöksmottagning. Väderskydd (”stolplador”) för fordon flottiljen tillförs skall byggas på flera ställen. På riksväg 44 har kortbanorna börjat rustas upp och vägen in till flottiljen har fått ny asfalt så att flygplan kan taxa där. Rådabasen skall rustas upp.

NATO
Rebecka Strid är flygvapenchefens medarbetare när det gäller planering av flygvapnets integration i NATO. Flygvapnet skall ingå i NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defense). 25 officerare behövs i närtid till staben Air Command. NATO har en önskelista på förmågor de vill att Försvarsmakten skall bidraga med. Samtliga de förmågor F 7 skapar för sin krigsorganisation är intressanta för NATO. Redan vecka 36 granskar NATO flygvapnets incidentberedskap. NATO har en förmåga de kallar Air Policing, där incidentberedskapen kan passa in. Det beräknas ta sju år innan Sverige är fullt integrerat i NATO.

Sudan
Ställföreträdande chefen för F 7 överste Mattias Ottis förde befäl över Försvarsmaktens evakuering av civil personal från den krigshärjade huvudstaden Khartoum i Sydsudan i våras. Han berättade om operationen. Flera länder deltog för att evakuera sina medborgare. Tre TP 84 Herkules från F 7 deltog i operationen med bas i det lilla landet Djibouti. Deltagande länder samarbetade med sina respektive transportresurser. Svenska medborgare hämtades på en militär flygbas norr om Khartoum och flögs till Djibouti. Därifrån flögs de med civila plan till Sverige. Sammanlagt evakuerades 157 personer av olika nationaliteter med F 7 flygplan.