F 7 Gårds- och Flottiljmuseum

Vår ordförande har haft ett möte med F 7 flottiljchef angående framtiden för F 7 Gårds- och Flottiljmuseum och fick följande information:

På grund av F7 expansion är lokalbristen skriande. Det gör att flottiljen måste använda nuvarande museilokal för främst värnpliktsutbildning. CF 7 anser
att museiverksamhet är viktig och att ett museum skall finnas, men att verksamheten får ske i begränsad omfattning tills flottiljen byggt ikapp sina behov.

Arbete pågår med att hitta lämpliga former för museet, men det är tveksamt om något hinner startas innan sommaren.
De tre flygplanen vid infarten ska målas om och Gula Villan ska vara kvar. En stor inventering av alla föremål kommer att ske
med hjälp av Flygvapenmuseum och den stora fotosamlingen kommer att digitaliseras.