F 7 Gårds- och Flottiljmuseum

Flottiljchefen hade bjudit in medlemmar i supporterföreningarna att tillsammans med garnisonens personal deltaga i Årsorienteringen den 15 december. Inbjudna supporterföreningar var F 7 Kamratförening, F 6 Kamratförening, E 1 Kamratförening, Stiftelsen Krigsflygfält 16 samt Grästorp och Essunga Flyghistoriska Sällskap (GEFS). Det var 115 medlemmar anmälda.

Flottiljchefen överste Adam Nelson inledde med att hälsa alla närvarande samt F 7-anställda i Ungern och Thailand välkomna via länk. Därefter summerade han det gångna året. Några punkter:
• Luftförsvarsövning genomfördes med cirka 2500 deltagare.
• Divisionsutbyte med Royal Air Force. En division med Eurofighter Typhoon från Lossiemouth i Skottland besökte F 7 en vecka.
• Start- och landningsbanan i Karlsborg är åtgärdad och godkänd för användning.
• Transportflygseminarium på F 7 där bl. a. en dansk C-130J visades.
• Seminarium med civilsamhället. Några från civilsamhället uttryckte: ”Är en ny värld för oss.”
• Flottiljchefen besökte supportgruppen i Thailand och fick öva thaiboxning.
• 1 september fick F 7 ny ställföreträdande flottiljchef, överste Mattias Ottis.
• 14 december blev generalmajor Jonas Wikman ny flygvapenchef.

Några händelser i den närmaste framtiden:
• F 7 sätter upp en supportgrupp JAS 39E i Brasilien.
• Inneliggande värnpliktiga påbörjar sin befattningsutbildning.
• 75:e Statsflygskvadronen utökas med ett tredje statsflygplan TP 102.
• Försvarsmaktsövning Aurora omfattar tre veckor i vår.
• Nytt räddningsfordon typ 2 med PFAS-fritt skum tillförs flottiljen.
• F 7 blir första flottilj med JAS 39E, men först år 2025.
• 2025 börjar TP 84 Hercules ersättas med C-130J.
• Spaningsflygplanet GlobalEye tillförs F 7 år 2027.

NATO
NATO är en politisk organisation med snart 32 länder. Det inträffar när Sverige och Finland övergår från att vara partner till att vara allierad. Sverige kan bidra med:
• En nordisk helhet (Sverige, Danmark, Norge och Finland).
• Unika kunskaper om Östersjön som kan försvaras med stridsflyg och fartyg.
• Ett effektivt flygvapen.
• Bemanning av NATO-staber.

På Försvarsforum finns mer information om NATO att hämta.

Soldathemsförening
Det gamla soldathemmet togs åter i bruk när Såtenäs Soldathemsförening bildades för två veckor sedan. Ordförande är Alexandra Fast.

Hundtjänst
När F 7 utbildade flygbasjägare fanns en omfattande hundtjänst på flottiljen. När utbildningen flyttades till F 17 upphörde hundtjänsten på F 7. Sedan fem år tillbaka håller F 7 på att återta styrkan. Nu utbildas åter hundar, samtliga schäfrar, och hundförare vid F 7. Vi fick se hundekipage gå runt i hangaren där vi satt.

Föredrag
Efter att alla deltagarna i Årsorienteringen utspisats med lunch i hangaren blev det föredrag av John Karlsson. Han är kustjägare och chef för Försvarsmaktens multisportteam. Med stor inlevelse beskrev han exempel på umbäranden multisportteamet får utstå vid tävlingar. Man tävlar i fyrmannalag som skall förflytta sig långa sträckor med ofta svåra hinder på vägen.

För att vinna krävs mentala förberedelser, mycket träning, bra och lämplig utrustning, förberedd taktik och mycket erfarenhet. Man måste tänka stort och jobba tillsammans för att vinna. För att bli bättre är det viktigt med utvärdering av genomförd tävling. Var och en i teamet skall få veta exakt vad som var bra och exakt vad som var dåligt och varför.

Avslutning
Flottiljchefen önskade alla deltagarna GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Genom F 7 Kamratförenings sekreterare tackade supporterföreningarna för att de blivit inbjudna till Årsorienteringen