Sorgebudskap

Stig-Arne på F 7 Gårds- och Flottiljmuseum.

Kamratföreningen har nåtts av budet att vår styrelsemedlem Stig-Arne Jacobson har avlidit efter en tids sjukdom. Han har varit redaktör för samtliga utgåvor av vår tidning Såtenäsgripen. Första numret utkom år 2000.

Stig-Arne har genom åren lagt ner ett omfattande arbete på att samla in intressanta artiklar från våra medlemmar och redigerat dessa med bilder till varje nummer av Såtenäsgripen. Otaliga är de artiklar han själv bidragit med. Han har varit hängiven uppgiften som redaktör. Det är med stor saknad vi nåtts av budskapet att han inte längre finns bland oss.