Föredrag

Kamratföreningens hedersmedlem Fredrik Hedén gästar oss den 7 april och håller föredrag. Medlemmar i F 7 Kamratförening och Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap får inbjudan.

Heavy Airlift Wing
Fredrik Hedén är nyligen pensionerad pilot från flygvapnet med flygerfarenheter från bl.a. Viggen, Gripen och Boeing C17 Globemaster.
Han har efter sin tid som flottiljchef för F7 Såtenäs (2001-06) varit den som förhandlade fram och satte upp det multinationella C17 förbandet: ”Heavy Airlift Wing” i Pápa, Ungern. Han var den förste svensk som flög in sig på flygplanet och hade rollen som ”Vice Commander” 2008-2011.

Om C17 planet, uppbyggnaden av flottiljen och dess första skarpa uppdrag kommer han att berätta om under föredraget.

US EUROPEAN COMMAND (US EUCOM)
US EUCOM är den stab i Stuttgart, Tyskland från vilken USA leder sina drygt 60 000 soldater, sjöman, officerare och civilanställda stationerade i Europa. Först sommaren 2015 öppnade Pentagon, USA för Sverige att placera en samverkansofficer vid staben.

Fredrik Hedén fick uppdraget att bygga upp det svenska kontoret ”liaison office” vid Patch Barracks i Stuttgart. Med kort varsel påbörjade han en veckopendling som pågick i 2,5 år och som aktivt medverkade till USA:s ökade engagemang för Sverige och medverkan i övningar inklusive Aurora.

Om uppbyggnaden av verksamheten och de bilaterala samarbeten som utvecklades, samt den säkerhetspolitiska förändrade bilden i Europa under perioden kommer föredraget att handla om.