Referat från F 7 Årsorientering 2018

85 medlemmar tackade ja till flottiljchefens inbjudan att delta i F 7 Årsorientering den 13 december. Det är rekord i deltagarantal.

C F 7 inledning
Flottiljchefen beskrev ”läget i stort” i världen med alla konflikter och spänningar som finns. Detta som bakgrund till beslutet att bygga upp ett nationellt försvar med tydliga mål. ”Försvarsmakten skall låta Sverige vara i fred”, som ÖB uttrycker det. Kommande år sker en hel del omstruktureringar. En flygstab organiseras i Uppsala med flygvapenchef (CFV) i spetsen. Tekniske chefens (CT) stab, som finns på Såtenäs skall ingå i flygstaben. Logistik och verkstäder återförs till Försvarsmakten. Exempelvis får F 7 ansvaret för flottiljverkstaden, som nu ingår i Försvarets Materielverk (FMV). Nästa år kommer F 7 att ha över 900 anställda.

Lucia
Klass 6 i Tuns skola svarade för luciatablån. Lucia hade nio tärnor, två stjärngossar, sex tomtenissar och två pepparkaksgubbar. Vi fick njuta av många traditionella luciasånger.

Bränder
Räddningsledare David Lundberg berättade hur F 7 bidrog med att släcka de 25 000 hektar som brann i Mellansverige i somras. Tre släckfordon utgjorde QRF (Quick Response Force). De kunde snabbt förflytta sig till platser där elden hoppat över brandgator och begjuta skogen med stora mängder vatten.

Kapten Henrik Lemke Wellin redovisade hur MSB sökte stöd från European Civil Protection Mechanism. Flera EU-länder ställde upp med helikoptrar och specialbyggda flygplan för brandbekämpning. Italien och Frankrike deltog med vardera två Bombardier 415, som flygande över en sjö kan tanka 6 000 liter. Portugal ställde upp med två Air Tractor AT-802F, som kan ta 3 000 liter. I Örebro organiserade MSB en Host Nation Support (HNS), där personal från F 7 ingick. De hade till uppgift att stötta all flygande personal med tillstånd, kartunderlag och samband för att göra släckningen från luften så effektiv som möjligt.

Grundutbildning av rekryter
I år har värnplikten återupptagits i Försvarsmakten och 3 750 rekryter har kallats in. Kommande år skall detta antal ökas successivt.

Major Tobias Larsson berättade hur nio befäl från olika enheter inom F 7 utbildat 122 värnpliktiga vid F 7 GU-kompani. Hittills har de genomfört tre månaders Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Nu vidtar sex månaders befattningsutbildning och en slutövning. Soldaterna delas i tre grupper som får befattningsutbildning till flygmekaniker, stabsassistenter respektive flygbas säk-personal.

Lunch
F 7 bjöd på en jultallrik till lunch.

Föredrag
Thomas Gunnarsson föreläste om ”Träna din inre kondition”. Han uppmanade oss att med mental träning bli bättre medmänniskor.

Utdelning av hedersbetygelser
Flottiljchefen kallade upp på scenen de medarbetare som varit i statlig tjänst i 30 år. De fick mottaga gåva för ”nit och redlighet i rikets tjänst” (NOR). En av dessa är överste Peder Söderström, som kommer att bli ställföreträdande förbandschef på Heavy Airlift Wing (HAW) i Ungern med C 17-verksamheten. F 7 har personalansvaret för de cirka 25 svenskar som tjänstgör på basen.

”Tjänstgöringsmedalj för rikets försvar” finns i guld, silver och brons. Robin Petersson fick medalj i guld.

Flygmaskinist Thomas Theander uppmärksammades med diplom för att ha flugit 10 000 flygtimmar med TP 84 Hercules på uppdrag världen över.

Max Hederström fick pris för ”bästa idrottsprestation på F 7”. Segrare i flottiljmästerskapens olika grenar fick blomsterpris.

Kamratföreningarnas tack
Ordföranden i E 1 Kamratförening Christer Salsing intog scenen och tackade flottiljchefen för att de kamratföreningar flottiljen känner ansvar för blivit inbjudna till Årsorienteringen.