F 7 Årsorientering 2018

Flottiljchefen har vänligheten att bjuda in medlemmar i F 7 Kamratförening till flottiljens Årsorientering den 13 december. Anmälningstiden har nu gått ut. Kamratföreningen har till F 7 lämnat en lista på 85 medlemmar som önskar deltaga.