Kamratföreningens höstresa 14–15 september 2018

Med buss gjorde vi en tvådagars utflykt till Saab i Linköping och Sveriges flygspaningsmuseum i Nyköping.

Det var 39 förväntansfulla deltagare som blev väl emottagna på Saab av provflygaren Mats Thorbjiörnson.

Efter en kort introduktion fick vi gå till simulatoravdelningen. Där berättade Daniel Nilsson hur de kan skapa digitaliserade omvärldsbilder, som stämmer mycket väl överens med verkligheten. Med dem kan piloterna flyga planerade uppdrag i simulator, där terräng, hot och mål är som i verkligheten. Vi fick även flyga Gripen i två av simulatorerna.

Saab bjöd på en god lunch i deras gästmatsal. Efter maten höll Mats genomgång om pågående projekt. För ett år sedan flög två provflygplan av Boeing/Saab T-X. Saab har konstruerat bakre halvan av flygplanet. Med provflygplanen verifierades att de uppfyller US Air Force krav på nytt skolflygplan. I tävlan med två andra tillverkares projekt kommer US Air Force inom kort att beställa 350 skolflygplan från den vinnande offertgivaren.

Mats fortsatte med att berätta om Gripen, som nu är operativ i fem länder och har tillsammans flugit mer än 300 000 timmar. Versionen 39C/D uppgraderas kontinuerligt med förbättrade och nya funktioner och nya vapen. Edition 20 är den senaste uppgraderingen som integrerar jaktroboten Meteor och en ny typ av bomb, SDB. Man har även infört en funktion som varnar piloten när han riskerar kollidera med terrängen och tar över styrningen av flygplanet om han inte reagerar på varningen.

Den framtida Gripen E eller Gripen NG, som det presenteras utomlands, är under utveckling. NG står för New Generation. Utvecklingen sker i nära samarbete med Brasilien, som redan beställt 36 Gripen NG. Under snart ett år har det första provflygplanet, 39-8, flugit. I hangaren för provflygplan fick vi titta närmare på 39C/D, 39-9 och 39-10. De två senare provflygplanen 39E är under uppkörning inför första flygning.

Vår buss tog oss till hotellet i Nyköping. På kvällen åt vi gemensam middag och hade trevlig samvaro.

Nästa dag ägnade vi åt Sveriges flygspaningsmuseum, även kallat F 11 Museum. Det finns på Skavsta flygplats, som tidigare var F 11. Numera flyger charterbolagen Wizzair och Ryanair från Skavsta. Vi blev väl mottagna av Lasse Sjöberg, som var navigatör på S32 Lansen på F 11 och senare på TP84 Herkules på F 7. Numera är han pensionär och engagerad i Nyköpings Flyghistoriska Förening (NFF), som svarar för museet.

Lasse berättade om F 11 som var flygvapnets spaningsflottilj 1941–1980. Första spaningsflygplanet som tillfördes flottiljen var S16 Caproni. Övriga spaningsflygplan på F 11 var S29 Tunnan, S32 Lansen och S35 Draken. Spaningsversionerna av Viggen hann inte tillföras flottiljen innan den lades ner.

De som önskade flyga simulator gjorde det i Viggen eller SK60 med hjälp av instruktörer på museet.

Vi delade upp oss i tre grupper med var sin ciceron. Flygplanen S29, S32, S35 och SF37 med kamerautrustning studerades närmare.

Viggens spaningskameror.

Använda spaningskameror, delar från Caproni och Spitfire samt intressanta foton och föremål från F 11 finns samlade i en egen byggnad. Trots att Viggen inte fanns på F 11 visar museet underrättelseplutonens vagnar som ingick i Viggensystemet. Det är en stabsvagn och två laboratorievagnar flyttbara på landsväg. Plutonen bestod av 45 man med uppgift att framkalla och tolka spaningsfilm från Viggens kameror. Det fanns 16 underrättelseplutoner avsedda att placeras vid olika krigsflygfält.

Före spaningssatelliterna använde USA spaningskameror hängande under ballonger. Med vinden fördes de över Sovjetunionen. Från Bodö i Norge skulle de färdas till Stilla Oceanen. Där skulle de fiskas upp av specialutrustade flygplan. Några kom emellertid inte längre än till Sverige. Vi kunde studera den märkliga ballongen och kameran.

På återresan njöt vi i det soliga vädret av den vackra naturen i Kolmården och utsikten över Bråviken vid Oscarshälls restaurang, där vi åt middag. Något före utsatt tid anlände bussen till Såtenäs.