Kamratföreningen mötte flygvapenchefen

Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson besökte F 7 den 30 juni. Förutom att få information från flottiljledningen ville han träffa representanter från F 7 Kamratförening. Mötet var i flottiljchefens ordersal. Vår ordförande Nils Ullgren berättade om föreningen, vilka aktiviteter vi genomför och det fina samarbete vi har med F 7.

Med anledning av att generalmajor Helgesson varit divisionschef på F 7 och att han visat ett mycket stort intresse för alla flygvapenanknutna kamratföreningar, fick han frågan om han accepterar att bli hedersmedlem i vår förening. Han tackade med glädje ja till detta och tog emot det senaste numret av vår tidning SÅTENÄSGRIPEN.

Flygvapenchefen poängterade vikten av att Försvarsmakten är förankrad i samhället. Där är kamratföreningarna en viktig länk för att uppnå detta. Han tackade för genomgången och hedersmedlemskapet. Avslutningsvis dokumenterades tillfället med ett foto.

Foto: Håkan Brandt

Från vänster är det vår kassör Mats Karlsson, flottiljchefen överste Lars Helmrich, föreningens sekreterare Jan Wikström, ställföreträdande flottiljchefen överste Marcus Björkgren, vår ordförande Nils Ullgren och flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson.