För närvarande har kamratföreningen inga planerade aktiviteter.